Władze Wydziału

WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN WYDZIAŁU

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia


Prodziekan ds. Kształcenia

dr Magdalena Molendowska


Prodziekan ds. Studenckich

prof. UJK dr hab. Joanna GrzelaRADA WYDZIAŁU


prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – Dziekan

prof. UJK dr hab. Joanna Grzela – Prodziekan ds. Studenckich

dr Magdalena Molendowska – Prodziekan ds. Kształcenia

prof. UJK dr hab. Andrzej Adamczyk – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych

prof. UJK dr hab. Agnieszka Żywicka – zastępca Dyrektora  Instytutu Nauk Prawnych ds. ogólnych

dr Hubert Kaczmarczyk – zastępca Dyrektora  Instytutu Nauk Prawnych ds. kształcenia

prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych

dr Witold Sokała – zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych ds. kształcenia

dr Tomasz Gajewski – zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych ds. ogólnych

prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński – Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie

dr Tomasz Jarocki – zastępca Kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie ds. kształcenia

prof. UJK dr hab. Piotr Misztal – Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów

dr Joanna Rogalska – zastępca Kierownika Katedry Ekonomii i Finansów ds. kształcenia

prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko – Kierownik Katedry Zarządzania

dr hab. Izabela Konieczna – zastępca Kierownika Katedry Zarządzania ds. kształcenia

mgr Katarzyna Krzak – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Oliwia Czaplińska – przedstawiciel samorządu studentów

DZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UJK  

•    prof. dr hab. Ryszard M. Czarny, lata: 1993-1996
•    prof. UJK dr hab. Henryk  Pałaszewski, lata: 1996-1999
•    dr Zdobysław Kuleszyński, lata: 1999-2002
•    prof. dr hab. Antoni Malinowski, lata: 2002-2004
•    prof. UJK dr hab. Zbigniew Gazda, lata: 2005-2012
•    prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra, lata: 2012-2017
•    prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, lata: 2018-

HONOROWI PROFESOROWIE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UJK

•    prof. dr hab. Kazimierz Doktór
•    prof. dr hab. Stanisław Korenik
•    prof. dr hab. Janusz Sztumski
•    Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper
•    prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
•    prof. dr hab. Marek Żmigrodzki
•    prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast