Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW 2020
W dniu 30.01.2020 r. odbyło się Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW za wybitne osiągnięcia w nauce, za działalność artystyczną, sportową i społeczną.
Z naszego Wydziału Stypendium ministra otrzymał student Maciej Długosz z kierunku Prawo.
Serdecznie gratulujemy
Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW 2020 Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW 2020 Uroczyste wręczenie Stypendiów  MNiSzW 2020