Wybory 2020-2024

 1. Uchwała Nr 1/2020 w sprawie wyboru przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
 2. Uchwała Nr 2/2020 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
 3. Uchwała Nr 3/2020 w sprawie wyboru sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
 4. Uchwała Nr 4/2020 w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych 
 5. Uchwała Nr 5/2020 w sprawie składania protestów wyborczych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 6. Uchwała Nr 6/2020 w sprawie ustalenia listy osób z kurii nauczycieli akademickich profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy podsiadających czynne prawo wyborcze w wyborach kolegium elektorów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych z dnia 26.02.2020 r.
 7. Uchwała Nr 7/2020 w sprawie ustalenia listy osób z kurii pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy podsiadających czynne prawo wyborcze w wyborach kolegium elektorów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych z dnia 26.02.2020 r.
 8. Uchwała Nr 8/2020 w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia dodatkowego głosowania przedstawicieli do kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w grupie pozostałych nauczycieli akademickich
 9. Uchwała Nr 9/2020 w sprawie wyników wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu z dnia 6.03.2020 r.
 10. Uchwała Nr 10/2020 w sprawie wyznaczenia terminu, miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania(wyborów uzupełniających) przedstawicieli do Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich w grupie profesorów i profesorów Uczelni zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 11. Uchwała Nr 11/2020 w sprawie składania protestów wyborczych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 12. Uchwała Nr 12/2020 w sprawie wstrzymania czynności wyborczych w wyborach do kolegium elektorów na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
Informujemy, iż w dniach od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie WPiNS pozostanie ograniczone do niezbędnych dyżurów pracowników administracyjnych. Kancelaria będzie czynna w godz. 7.30-13.00 pod numerem telefonu 41 349-66-18. Bardzo prosimy o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie lub e-mailowo. DYŻURY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH
Czcionka
Wysoki kontrast