Spotkanie rekrutacyjne

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW III ROKU

18 czerwca 2019 r. godz. 11.30

Aula nr 2 im. A. Malinowskiego (Instytut Zarządzania)

 

 

Drodzy studenci serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 11.30 w  auli nr 2 im. A. Malinowskiego (budynek Instytutu Zarządzania, parter). Podczas spotkania zostanie zaprezentowana oferta rekrutacyjna na studiach drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i  Zarządzania. Przedstawiona zostanie krótka charakterystyka wszystkich kierunków studiów, sylwetka absolwenta, potencjalne miejsca pracy po ukończeniu danego kierunku i szanse dalszego rozwoju.

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast