Spotkanie rekrutacyjne

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW III ROKU

18 czerwca 2019 r. godz. 11.30

Aula nr 2 im. A. Malinowskiego (Instytut Zarządzania)

 

 

Drodzy studenci serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 11.30 w  auli nr 2 im. A. Malinowskiego (budynek Instytutu Zarządzania, parter). Podczas spotkania zostanie zaprezentowana oferta rekrutacyjna na studiach drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i  Zarządzania. Przedstawiona zostanie krótka charakterystyka wszystkich kierunków studiów, sylwetka absolwenta, potencjalne miejsca pracy po ukończeniu danego kierunku i szanse dalszego rozwoju.

Informujemy, iż w dniach od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie WPiNS pozostanie ograniczone do niezbędnych dyżurów pracowników administracyjnych. Kancelaria będzie czynna w godz. 7.30-13.00 pod numerem telefonu 41 349-66-18. Bardzo prosimy o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie lub e-mailowo. DYŻURY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH
Czcionka
Wysoki kontrast