Spotkanie rekrutacyjne

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW III ROKU

18 czerwca 2019 r. godz. 11.30

Aula nr 2 im. A. Malinowskiego (Instytut Zarządzania)

 

 

Drodzy studenci serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 11.30 w  auli nr 2 im. A. Malinowskiego (budynek Instytutu Zarządzania, parter). Podczas spotkania zostanie zaprezentowana oferta rekrutacyjna na studiach drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i  Zarządzania. Przedstawiona zostanie krótka charakterystyka wszystkich kierunków studiów, sylwetka absolwenta, potencjalne miejsca pracy po ukończeniu danego kierunku i szanse dalszego rozwoju.