Wydawnictwa WPAiZ

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania aktualnie wydaje następujące publikacje:

  • Studia i Materiały „Miscellana Oeconomicae” (pozycja 2124)
  • Studia Humanistyczno-Społeczne (pozycja 2122)
  • The Peculiarity of Man (pozycja 2314)
  • Rocznik Politologiczny

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach-lista B.

Informujemy, że na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, wszystkie zajęcia w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.
Czcionka
Wysoki kontrast