Wydawnictwa WPAiZ

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania aktualnie wydaje następujące publikacje:

  • Studia i Materiały „Miscellana Oeconomicae” (pozycja 2124)
  • Studia Humanistyczno-Społeczne (pozycja 2122)
  • The Peculiarity of Man (pozycja 2314)
  • Rocznik Politologiczny

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach-lista B.