14. 10. 2015 r.  Na WPAiZ odbył się wykład nt: „25 lat Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy – bilans i perspektywa na nowe wyzwania w polsko-niemieckich stosunkach”, który wygłosiła Pani Profesor Cornelia Pieper , HONOROWY PROFESOR WPAiZ, Konsul Generalny Rządu RFN w Gdańsku

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast