W dniu 12 stycznia 2018 r. odbył się drugi etap XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w której uczestniczyli najlepsi uczniowie szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Olimpiadę otworzył prof. dr hab. Andrzej Szplit. Uczestników przywitała również Pani Rektor prof. dr hab. Barbara Zbroińska.

Czcionka
Wysoki kontrast