W dniu 09 stycznia 2020r. na wydziale Prawa i Nauk Społecznych odbył się drugi etap XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, będącej efektem współpracy Uniwersytetu z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, w której uczestniczyli najlepsi uczniowie szkół średnich województwa Świętokrzyskiego. Olimpiadę otworzyła pani Rektor prof. dr hab. Barbara Zbroińska. Uczestników przywitali również Pan prof. dr hab. Andrzej Szplit, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oddział okręgowy w Kielcach, i Pani dziekan dr Joanna Grzela.

W tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uczestnicy zmierzyli się tematem „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.

 

UWAGA!!!


Od 04.02.2020r. nastąpiła zmiana adresów e-mail katedr i instytutów.
inp@ujk.edu.pl - instytut nauk prawnych
ismipp@ujk.edu.pl - instytut stosunków międzynarodowych i polityk publicznych
keif@ujk.edu.pl - katedra ekonomii i finansów
W przypadku keif@ujk.edu.pl wiadomości wysyłane na iekon@ujk.edu.pl będą normalnie dochodziły.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Czcionka
Wysoki kontrast