Zaliczenie semestru zimowego 2019/2020

Szanowni Państwo, Studenci WPiNS.

Studenci, którzy nie zaliczyli semestru zimowego w r. a. 2019/2020 powinni do 11 kwietnia 2020 roku skontaktować się mailowo z wykładowcami w celu ustalenia możliwości formy zdalnej zaliczenia przedmiotu. Ponadto, rekomenduje się elektroniczny obieg dokumentów. Oznacza to, że student przesyła podanie o przedłużenie terminu zaliczenia lub wpis warunkowy w formie elektronicznej do kierunkowego dziekanatu.

Prodziekan ds. studenckich dr hab. Joanna Grzela

Czcionka
Wysoki kontrast