Zarządzanie finansami i księgowość

 

Zarządzanie finansami i księgowość dla absolwentów szkół wyższych,  pracowników służb finansowo-księgowych i kierowników instytucji.

Cel kształcenia

Aktualizują wiedzę z dziedziny rachunkowości i ekonomiki opodatkowania

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Służby finansowo-księgowe w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, samozatrudnienie.

 

Program:

Zarządzanie finansami i księgowość - plan studiow podyplomowych

Cena: 3200,-

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast