Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

 

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi  dla absolwentów studiów wyższych, pracowników oraz kadry zarządzającej fundacji i stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych.

 

Cel kształcenia

Studia umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji z zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz kształcą umiejętności praktyczne z zakresie zarządzania strategicznego, marketingu, public relation, wizerunku, finansów, podstaw prawnych oraz kompetencji społecznych .

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Stanowiska kierownicze różnych szczebli w organizacjach pozarządowych oraz fundacjach i stowarzyszeniach

 

Program:

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi - plan studiow podyplomowych

Cena 3200;-

REKRUTACJA

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast