Zarządzanie oświatą dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz kandydatów ubiegających się o te stanowiska

Cel kształcenia

Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie kierowania szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi lub aktualizują wiedzę w zakresie procesów zarządzania w teorii i praktyce

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Stanowiska kierownicze różnych szczebli w placówkach oświatowych oraz wydziałach oświatowych administracji rządowej i samorządowej

Program

Zarządzanie oświatą - plan studiow podyplomowych

Cena: 2900,-

REKRUTACJA

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast