Zarządzanie podmiotem leczniczym  dla absolwentów szkół wyższych,  osób pracujących, współpracujących lub chcących podjąć pracę w szpitalach, Zakładach Opieki Zdrowotnej, specjalistycznych zespołach diagnostyki medycznej, NFZ i przychodniach

Cel kształcenia

Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie znajomości standardów certyfikacji i akredytacji, związane z jakością usług medycznych

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Szpitale oraz placówki opieki zdrowotnej

Program

Zarządzanie podmiotem leczniczym - plan studiow podyplomowych

Cena: 3200,-

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast