Zarządzanie zasobami ludzkimi dla absolwentów szkół wyższych, pracowników przedsiębiorstw, pracowników sektora publicznego i samorządowego.

Cel kształcenia

Dają dodatkowe kwalifikacje z dziedziny zarządzania i ekonomiki zasobami ludzkimi lub aktualizują wiedzę z dziedziny zarządzania personelem

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy

Słuchacze mogą być zatrudnieni w działach personalnych w organizacjach, jako menadżerowie każdego typu instytucji, konsultanci, doradcy zawodowi.

Program

Zarządzanie zasobami ludzkimi - plan studiow podyplomowych

 Cena: 3200,-

 

REKRUTACJA

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów

Czcionka
Wysoki kontrast