Zbiórka dla zwierząt

Szanowni Państwo pragniemy poinformować,że SKN Societas będzie organizować zbiórkę karmy mokrej, suchej, smyczy itp., dla zwierząt ze  schroniska w Dyminach.

Akcja zbierania dla “bezdomniaka” będzie w dniach 15-30 listopada 2019 r. w budynku środkowym Wydziału Prawa i Nauk Społecznych na parterze obok bufetu studenckiego.


Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zbiórce.

Informujemy, że na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych zajęcia w semestrze letnim roku akad. 2020/2021 będą odbywały się w trybie zdalnym. Wyjątek stanowi kierunek Kryminologia stosowana - dwa przedmioty (laboratoria) na trzecim roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 1) Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych oraz 2) Techniki molekularne w kryminalistyce – będą prowadzone metodą tradycyjną (kontakt bezpośredni) w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Ponadto informujemy, że administracja Wydziału pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym, prosimy jednak, by wszelkie sprawy, które na to pozwalają, załatwiać telefonicznie lub e-mailowo, celem ograniczenia kontaktów.

Czcionka
Wysoki kontrast