Zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

14 kwietnia 2015 r.  Na Wydziale Zarządzania i Administracji odbył się zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Kielcach. W trakcje zjazdu zostały wręczone przez Prezesa Zarządu Oddziału prof. dr hab. Andrzeja Szplita oraz Wiceprezesa Oddziału prof. dr hab. Andrzeja Pawlika złote i srebrne odznaki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Złotą odznakę otrzymali:  prof. dr hab. Andrzej Szplit, prof. dr hab. Andrzej Pawlik, mgr Beata Stępień.
Srebrną odznakę otrzymali: prof. dr hab. Barbara Zbroińska, prof. dr hab. Marek Leszczyński, dr Izabela Konieczna, mgr Anna Krzysztofek, mgr Władysław Jan Kurpisz, mgr Marta Martyniak, mgr Leszek Papaj, mgr Zbigniew Sadowski, mgr Teresa Wójcicka.
Powołano również nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Kielce na kadencję 2015-2020:
prof. dr hab. Andrzej Szplit – prezes Zarządu, prof. dr hab. Andrzej Pawlik – wiceprezes Zarządu, prof. dr hab. Barbara Zbroińska – członek Zarządu, mgr Leszek Papaj – członek Zarządu, mgr Łukasz Antos – sekretarz Zarządu.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: mgr Stanisław Matejkiewicz, dr Joanna Rogalska, mgr Dorota Słowik.
Delegatami na Zjazd Krajowy PTE zostali prof. dr hab. Andrzej Szplit i prof. dr hab. Andrzej Pawlik.

Czcionka
Wysoki kontrast